S účinností od 1. 1. 2018 se společnost ESSOX s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 v Českých Budějovicích stala právním nástupcem společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. DIČ: CZ26737442, IČO: 26737442, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané u Městského soudu v Praze spisová značka C 90603, a to v důsledku fúze sloučením. V důsledku uvedené fúze veškeré obchodní aktivity společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., včetně práv a povinností z obchodněprávních, občanskoprávních a pracovněprávních vztahů, přešly na nástupnickou společnost ESSOX s. r. o.

PSA Finance Česká republika, s.r.o. byla založena francouzskou bankou Banque PSA Finance, dceřinou společností druhého největšího výrobce automobilů v Evropě, skupiny PSA-Peugeot-Citroën. Banque PSA Finance má pobočky v 21-ti zemích světa.Od 1.7. 2016 se vlastníkem společnosti PSA Finance Česká republika, s.r.o. stala společnost ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční Banky, a.s. a francouzské financní skupiny Société Générale.

V České republice působí od roku 2003 a jejím posláním je financování prodejní sítě koncernových vozidel a podpora prodeje prostřednictvím finančních produktů pro koncové zákazníky.

Finanční služby nabízí pod obchodními značkami CITROEN FINANCIAL SERVICES a PEUGEOT FINANCE.

NázevPSA Finance Česká republika
SídloHvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
Datum vzniku1. ledna 2003
Datum zániku1. ledna 2018

V případě dotazu, stížností nebo reklamací nás kontaktujte na:

Pro smlouvy uzavřené do 30. 6. 2016 se společností PSA Finance Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 955 529 100
E-mail: zakaznickyservis@essox.cz

Pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016
ESSOX s. r. o.
F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 389 010 422
Fax: +420 389 010 270
E-mail: zakaznickyservis@essox.cz


PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. – zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

Společnost PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. je registrována jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru pro smlouvy o spotřebitelském úvěru do 1. 1. 2018. Bude Českou národní bankou zapsána do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Společnost PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. bude zastupovat poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

Kontaktní údaje zprostředkovatele:
ESSOX s. r. o.
F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 389 010 422
Fax: +420 389 010 270
E-mail: zakaznickyservis@essox.cz

Řešení stížností

Prioritou společnosti ESSOX s.r.o. je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.

Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců nebo obchodních partnerů/prodejců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:

Vždy na Zákaznický servis společnosti ESSOX s.r.o.
Tel.: 389 010 422
E-mail: zakaznickyservis@essox.cz
Adresa: ESSOX s.r.o., F.A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice

nebo na Oddělení stížností společnosti ESSOX s.r.o.
E-mail: stiznost@essox.cz
Adresa: ESSOX s.r.o., Oddělení stížností, F.A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice

Vaši stížnost zaevidujeme, důkladně prošetříme a o výsledku Vás budeme nejdéle do 30-ti dnů informovat. V mimořádných případech může být tato lhůta prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro prošetření případu.

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

Kontaktní údaje - Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát: Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz

Orgány dohledu:

Česká obchodní inspekce (ČOI)
ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www.coi.cz